BIP - Zakład Komunalny "PGM"

BIP - strona główna
Zakład Komunalny \"PGM\"Zakład Komunalny \"PGM\"

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ZAMÓWIENIA PUBLICZNEPOSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGOWYNIKI POSTĘPOWAŃARCHIWUM WYNIKÓW - 2010

Treść strony

wersja do druku
Wykonanie wymiany stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych będących w zarządzie Z.K. "PGM" - osiedle Biadacz

 Chorzów, dn. 28.05.2010r.

NZ/ 170 /2010

Dot. : przetargu nieograniczonego na wykonanie wymiany stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych będących w zarządzie Z.K. "PGM" - osiedle Biadacz.

             Zakład Komunalny „PGM” zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na wykonanie wymiany stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych będących w zarządzie Z.K. "PGM" - osiedle Biadacz wybrana została oferta n/w firmy:

"Clearex" Sp. z o.o.
ul. 16-go Lipca 28
41-506 Chorzów

Proponowana łączna cena wykonania zamówienia
tj. cena okien wraz z osadzeniem(z VAT) : 199.029,52 zł

Uzasadnienie wyboru:
W przedmiotowym postępowaniu w terminie wyznaczonym do składania ofert tj. do dnia 26.05.2010 r. do godz. 09:00 złożono tylko jedną ofertę.
Wykonawca wykazał, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ.

Załącznik:
- informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty oraz streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty oraz streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt
w kryterium cena - 100%

Razem

1

"CLEAREX" Sp. z o.o.
ul. 16-go Lipca 28

41-506 Chorzów

10

10

Kopia:
- NZ a/a AG

 osoba odpowiedzialna za treść: Anna Grabińska, dnia: 2010-05-28
utworzony: 28-05-2010 / modyfikowany: 23-02-2011
wprowadził(a): Anna Maria Jagła
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Zakład Komunalny "PGM" 2018, kontakt: kontakt@pgm-chorzow.eu