BIP - Zakład Komunalny "PGM"

BIP - strona główna
Zakład Komunalny \"PGM\"Zakład Komunalny \"PGM\"

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót

Treść strony

wersja do druku
STATUS PRAWNY

 

Zakład Komunalny „PGM” w Chorzowie działa na podstawie:

 

 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2019, poz. 506).
 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późniejszymi zmianami).
 3. Ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2019, poz. 712).
 4. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2018, poz. 2204 z późniejszymi zmianami).
 5. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 poz. 1234 z późniejszymi zmianami).
 6. Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (jednolity tekst Dz.U z 2018, poz. 1260).
 7. Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2019, poz. 351 z późniejszymi zmianami).
 8. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późniejszymi zmianami).
 9. Uchwały nr XXXIX/257/92 Rady Miasta w Chorzowie z dnia 11 marca 1992 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej w formie Zakładu budżetowego o nazwie Zakład Komunalny „PGM” ze zmianami.
 10. Statutu Zakładu Komunalnego „PGM” w Chorzowie stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miasta Chorzowa nr XLV/838/18 z dnia 25.01.2018 roku.
 11. Uchwały nr XV/265/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 21.11.2019r. w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chorzow na lata 2019-2023

 osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Kukla, dnia: 2019-04-25
utworzony: 13-10-2016 / modyfikowany: 24-02-2020
wprowadził(a): Katarzyna Kukla
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Zakład Komunalny "PGM" 2021, kontakt: kontakt@pgm-chorzow.eu