BIP - Zakład Komunalny "PGM"

BIP - strona główna
Zakład Komunalny \"PGM\"Zakład Komunalny \"PGM\"

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót

Treść strony

wersja do druku
TRYB DZIAŁANIA

 

 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 506)

 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

 3. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 712)

 4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2018r.  poz. 2204 z późn. zm.)

 5. Ustawa o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 716)

 6. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 1234)

 7. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 1260)

 8. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2019 r, poz. 351 z późn. zm.)

 9. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1257 z późn. zm.)

 10. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

 11. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)

 12. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)

 13. Statut Zakładu Komunalnego „PGM” w Chorzowie (Dz.Urz. Województwa Śląskiego z dnia 1.02.2018r. poz. 686 załącznik do Uchwały Nr XLV/838/18 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 stycznia 2018 r.)

 14. Regulamin organizacyjny ZK "PGM" (Zarządzenie nr DN 120.25.2017)

 15. Uchwały nr XV/265/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 21.11.2019r. w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chorzow na lata 2019-2023

 

 

 

 

 

 

 osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Kukla, dnia: 2019-04-25
utworzony: 13-10-2016 / modyfikowany: 24-02-2020
wprowadził(a): Katarzyna Kukla
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Zakład Komunalny "PGM" 2021, kontakt: kontakt@pgm-chorzow.eu