BIP - Zakład Komunalny "PGM"

BIP - strona główna
Zakład Komunalny \"PGM\"Zakład Komunalny \"PGM\"

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót OGŁOSZENIA

Treść strony

wersja do druku
BIURO KOORDYNACJI ZAMIANY MIESZKAŃ

 

CEL

Powstanie Biura Koordynacji Zamiany Mieszkań w ramach struktury organizacyjnej Zakładu Komunalnego "PGM" w Chorzowie, związane jest z praktycznym wdrożeniem do realizacji systemu zamiany mieszkań, którego celem zasadniczym jest:

 

1.       optymalizacja dysproporcji pomiędzy powierzchnią lokali mieszkalnych zajmowanych przez lokatorów zasobów komunalnych, ilością osób w nich zamieszkujących a dochodami osiąganymi przez ich gospodarstwa domowe i możliwościami bieżącego regulowania opłat, wynikających z zajmowania lokalu,

2.       pomoc przy poprawie warunków mieszkaniowych najemców zasobów komunalnych,

3.       redukcja liczby dłużników i liczby osób oczekujących na lokale socjalne,

4.       pomoc najemcom lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów w zamianie na lokal z możliwością wykupu.

 

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA BIURA ZAMIANY MIESZKAŃ

Zadaniem Biura Koordynacji Zamiany Mieszkań jest pomoc przy zamianie mieszkania ze szczególnym zwróceniem uwagi na dokonanie zamiany mieszkania, którego powierzchnia, lokalizacja, czy też wysokie koszty utrzymania powodują powstanie kłopotów życia codziennego najemców, czy użytkowników lokali.
Biuro Koordynacji Zamiany Mieszkań prowadzi komputerową bazę danych lokali mieszkalnych zgłoszonych do zamiany. Na podstawie zgłoszenia sporządzona jest oferta zamiany, która jest również udostępniona na stronie internetowej ZK "PGM".

W komputerowej bazie zamiany lokali mieszkalnych umieszczone są wyłącznie lokale zgłoszone w Biurze Koordynacji Zamiany Mieszkań. Biuro funkcjonuje bez pobierania opłat.

 

ZAKRES DZIAŁANIA BIURA KOORDYNACJI ZAMIANY MIESZKAŃ

1.       przyjmuje zgłoszenia dot. zamiany lokali mieszkalnych,

2.       kojarzy zainteresowanych zamianą lokalu mieszkalnego w oparciu o zgłoszone oferty oraz obowiązujące warunki i zasady zamiany,

3.       organizuje i prowadzi "bazę danych" zgłoszonych do zamiany lokali mieszkalnych,

4.       aktualizuje informacje dostępne klientom na stronie internetowej.

 

UCZESTNICY

Uczestnikami systemu zamiany lokali mogą być:

1.       najemcy lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów oraz najemcy lokali w budynkach prywatnych powierzonych w zarząd,

2.       najemcy lokali mieszkalnych, wchodzących w skład innego niż w/w zasób mieszkaniowy pod warunkiem wyrażenia zgody na zamianę dysponenta lokalu.

3.       Szczegółowych informacji dotyczących składania ofert oraz funkcjonowania Biura udziela: Pani Katarzyna Kukla, tel. 32 757 15 60

Oferty zamiany mieszkań należy składać wyłącznie osobiście w siedzibie Zakładu Komunalnego "PGM" w Chorzowie przy ul. Bałtyckiej 8 - sekretariat, I piętro.osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Kukla, dnia: 2018-05-28
utworzony: 05-07-2013 / modyfikowany: 28-05-2018
wprowadził(a): Katarzyna Kukla
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Zakład Komunalny "PGM" 2021, kontakt: kontakt@pgm-chorzow.eu