BIP - Zakład Komunalny "PGM"

BIP - strona główna
Zakład Komunalny \"PGM\"Zakład Komunalny \"PGM\"

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót DYREKCJA

Treść strony

wersja do druku
Kompetencje i odpowiedzialność Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno Eksploatacyjnych

 

KOMPETENCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZASTĘPCY DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-EKSPLOATACYJNYCH

 

 1. Kompleksowe wsparcie Dyrektora Zakładu w codziennych zadaniach związanych z rozwojem Zakładu.
 2. Tworzenie wizji i misji przedsiębiorstwa oraz zarządzanie zasobami ludzkim,
 3. Prowadzenie działań związanych z uzyskiwaniem oszczędności.
 4. Opiniowanie i aktywne uczestnictwo w nowych projektach wdrażanych w Zakładzie.
 5. Kontrola i nadzór nad czynnościami dotyczącymi zamawianych usług w zakresie utrzymania w należytym stanie porządkowym i eststycznym zarządzanych nieruchomości.
 6. Zawieranie umów na usługi objęte zakresami czynności podległych komórek organizacyjnych, zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem przez Dyrektora Zakładu.
 7. Organizacja realizacji zadań podległych komórek organizacyjnych: zapewnienie ciągłości zaopatrzenia administrowanych nieruchomości w media, wywozu odpadów stałych i płynnych poprzez właściwe organizowanie i zamawianie usług komunalnych. Organizacja i nadzór nad usługą z zakresu utrzymania czystości i należytego stanu sanitarno-porządkowego.
 8. Zapobieganiu dewastacji i zniszczeniu powierzonych nieruchomości.
 9. Merytoryczna kontrola prawidłowości prowadzonych w Zakładzie rozliczeń mediów dla lokali mieszkalnych, uzytkowych, garaży.
 10. Sprawozdawczość w zakresie spraw realizowanych przez podległe piony.
 11. Reprezentowanie Zakładu na zewnątrz w ramach udzielonego pełnomocnictwa, wynikającego z pełnionej funkcji.
 12. Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących stanu technicznego zarządzanych nieruchomości oraz realizacji zadań eksploatacyjnych.
 13. Nadzór nad właściwym i terminowym załatwieniem wniosków, skarg mieszkańców i krytyki prasowej przez podległe komórki organizacyjne.
 14. Zastępowanie Dyrektora Zakładu podczas jego nieobecności.
 15. Inne zadania zlecone przez Dyrektora Zakładu .


osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Kukla, dnia: 2016-10-13
utworzony: 13-10-2016 / modyfikowany: 08-11-2017
wprowadził(a): Katarzyna Kukla
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Zakład Komunalny "PGM" 2021, kontakt: kontakt@pgm-chorzow.eu